ESKAD

Yönetim Kurulu

Projeler

İletişim

 

ALEF

2014 yılında Burgas şehrinde kurulan Yahudi Bulgar İşbirliği Merkezi “ Alef ” sivil toplum örgütüdür. Dernek onaylanan tüzük ve Bulgaristan Cumhuriyeti kanunlarına bağlı kalarak parti üstü, demokratik ve özerk toplumsal örgüttür. Derneğin kurucuları toplumsal faaliyetleriyle uluslararası ilişkilerin gelişmesine sempati ile bakan, kendilerini ispatlamış kişilerdir.    

Merkez, halklar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik girişimlerde bulunarak iyi örnekler oluşturmayı amaçlıyor. Derneğin amaçları : derin kültürel ve tarihi bağları araştırmak ve yaygınlaştırmak, kurumlar, şirketler ve kişiler  arasında kültürel, sosyal ve ekonomik bağları geliştirmek ve diğer etnik topluluklarla kabul edilen insani değerler - hoşgörü, anlayış, saygı içerisinde ilişkileri pekiştirmektir.

“Alef” amaçlarını yardım faaliyetleri, dayanışma eylemleri, yurtta ve yurtdışında sosyal yardımlaşmalarla, kültürel bilgi alışverişleriyle ve kültürel ve tarihi mirası koruyarak gerçekleştirmektedir. 

“ Alef ” Derneği “ Bir hayat kurtaran, tüm evreni kurtarır “ adlı ulusal okul edebiyat yarışmasının organizasyonunu gerçekleştirdi. Bu yarışmanın amacı gençleri edebi eserler yazmaya, insan değerleri üzerinde yeniden düşünmek, tarih kitaplarındaki dersleri koruyarak gelecek nesillere aktarmalarını teşvik etmektir. 2017 yılında yarışmaya tüm Bulgaristan’dan160 öğrenci denemelerini gönderdi. 

 “Alef ” merkezi, Bulgar ve Yahudi geleneklerinin ve jubileler organizasyonlarında öncü kurumdur. Bunların bazıları ; Avrupa Yahudi Kültürü günü, Holokostta hayatlarını kaybeden yahudileri anma günü, Bulgaristan Yahudilerini kurtarma günü yıldönümleri etkinlikleri düzenleme v.s.

Dernek, azınlıklar arasında hoşgörü, yabancı düşmanlığı, ksenofobi ve saldırganlıklarla ilgili  sorunlara çözüm getiren, gerekeni yapmak için tüm girişimlere ve olaylara aktif  biçimde katılım sağlamaktadır.